Pytanie
Podatnik brał udział w przetargu na zakup nieruchomości, jako osoba fizyczna bowiem w momencie jego wygrania nie był przedsiębiorcą. Również w akcie notarialnym nie występował jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, chociaż posiadał już taki status (działalność gospodarcza została założona dzień wcześniej, podatnik zarejestrował się również do VAT). Zakupiona nieruchomość ma być docelowo wykorzystana na cele działalności opodatkowanej VAT (najem komercyjny). Podatnik uzyskał od gminy fakturę VAT, jednakże wystawiona została z numerem PESEL podatnika. Pomimo przesłania gminie noty korygującej, gmina odmówiła zmiany identyfikatora na NIP, wskazując, iż w przetargu udział brała osoba fizyczna, a nie przedsiębiorca.
Czy na podstawie faktury, w której gmina wskazała jako identyfikator numer PESEL podatnika (a odmawia zmiany identyfikatora), podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wskazanego na fakturze?