Pytanie
Specyfika działalności naszej Spółki powoduje, ze pracownicy odbywają bardzo dużo podróży służbowych. Często zdarza się, że wyjazd zostaje odwołany lub przesunięty: czy to z winy kontrahenta (odwołał spotkanie/konsultację) bądź naszej (np. choroba delegowanego itp.). Nie zawsze udaje się dokonać 100% zwrotu biletu lotniczego czy kolejowego, anulować bezkosztowo hotel. Bilety są rezerwowane ze sporym wyprzedzeniem, wpływa to na cenę, lecz takie promocyjne bilety trudno lub wręcz niemożliwym jest zwrócić w razie rezygnacji. A nawet jeśli można dokonać zwrotu to pracownik zgłasza ten fakt zbyt późno by to uczynić.
Pytanie: czy - a jeśli tak to czy bezwarunkowo - można zaliczyć koszty nie wykorzystanych biletów, zarezerwowanych hoteli, opłat za zwrot biletu czy anulację hotelu do kup?
Czy zaliczenie do kup zależy od przyczyny anulacji: zewnętrzna (kontrahent)/wewnętrzna (spółka, pracownik) czy może istnieje reguła bezwarunkowa?
Czy fakt, że delegacja jest anulowana bądź tylko przesunięta ma znaczenie?