Pytanie
Spółka zakupiła karnet na siłownię za kwotę 195 zł. Na ww. kwotę otrzymała rachunek bez VAT naliczonego od podatnika niebędącego płatnikiem VAT. Wydatek sfinansowała w całości ze środków obrotowych (mimo że posiada ZFŚS). Karnet przekazano pracownikowi do wykorzystania. Pracownik ponosi częściową odpłatność w wysokości 100 zł, a pozostałe 95 zł obciąża pracodawcę. Regulamin wynagradzania spółki przewiduje takie dofinansowanie. Spółka wystawiła fakturę na częściową odpłatność w wysokości 100 zł VAT (ponieważ jest płatnikiem VAT), zaś pozostałą kwotę potraktowała jako przychód ze stosunku pracy i opodatkowała PIT.
Naszym zdaniem, ponieważ zakupiony karnet służy działalności opodatkowanej CIT (odsprzedano go pracownikowi), wydatek jest w całości kosztem uzyskania przychodów i nie ma tu znaczenia, że cena sprzedaży jest niższa od ceny zakupu.
Czy mamy rację?
Czy kosztem uzyskania jest tylko ta część wydatku, która proporcjonalnie przypada na część sprzedaną?