Pytanie
Podatnik w dniu 31 stycznia 2011 r. wysłał do urzędu skarbowego rozliczenie PIT-28 za 2011 r. Nie umieścił tam jednak 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.
W jakim czasie musi złożyć korektę, aby ten 1% dopisać?
Czy może to zrobić np. po miesiącu?