Pytanie
Czy można odliczyć VAT z faktury w przypadku, gdy kupujący jest tylko pośrednikiem w sprzedaży i towar zafakturowany przez dostawcę trafia bezpośrednio do finalnego odbiorcy, nie przechodząc w ogóle przez magazyn pośrednika?
Transakcje mają miejsce na terytorium kraju. Pośrednik otrzymuje fakturę od dostawcy towaru i sam fakturuje ten towar na nabywcę. W pytaniu chodzi o pośrednika, który fizycznie nie posiada towaru w ogóle.