Pytanie
Pytanie dotyczy transakcji łańcuchowej w której występują 4 podmioty, ale 3 państwa UE. Polska Firma (B) zakupiła towar od producenta na Węgrzech (A), następnie polska firma sprzedała towar włoskiemu klientowi (C), a ten z kolei swojemu odbiory również we Włoszech (D). Transport organizowany i opłacony na zasadach DAP przez producenta (A). Towar wysłany z Węier (A) do Włochy (D).
Jak prawidłowo rozliczyć taką transakcję z punktu widzenia podmiotu B?
Drugi przykład - (A) Węgry - (B) Polska - (C) Polska - (D) Niemcy. Towar jedzie z A do D. Również transport organizowany przez A. Ale tu mamy możliwość zorganizowania transportu przez B.
Jak prawidłowo rozliczyć tę transakcję, gdy transport organizuje A, a jak gdy B?