Pytanie
Małżeństwo posiada rozdzielność majątkową. W 2013 r. na współwłasność zakupili lokal biurowy z majątku prywatnego. Jedno z małżonków jako prawnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Oboje są też jedynymi wspólnikami spółki partnerskiej. Drugie z małżonków nie prowadzi indywidualnej działalności gospodarczej. Małżonkowie zamierzają jako osoby fizyczne wynająć zakupiony lokal biurowy spółce partnerskiej oraz małżonkowi. Spółka partnerska i małżonek prowadzą księgi w formie PKPiR. Płacą liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych.
Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje taki wynajem lokalu biurowego niewprowadzonego do działalności gospodarczej?
Czy przychody z najmu przedmiotowego lokalu biurowego mogą korzystać z ryczałtowej formy opodatkowania?