Pytanie
Czy ma prawo do odliczenia ulgi na dzieci osoba, której dziecko uczy się w szkole policealnej, ma rentę rodzinną oraz dorabia na umowę o pracę w niepełnym wymiarze?
Zarobki roczne dziecka z tytułu umowy o pracę są niższe od kwoty powodującej zapłatę podatku, natomiast wraz z rentą rodzinną dochody dziecka przekraczają minimalnie wyżej wskazaną kwotę.