Pytanie
W czerwcu czynny podatnik VAT z Polski, zidentyfikowany dla potrzeb transakcji unijnych na terenie kraju, dokonał zakupu towaru od podatnika VAT z Holandii, posiadającego ważny NIP unijny na terenie Holandii. Przed wywozem towaru na teren kraju (Polska) dokonano odprawy celnej, w związku z tym, że towar ten nabywca przeznaczył na eksport na Ukrainę. Następnie towar dotarł do Polski (na teren kraju), skąd został przewieziony na Ukrainę.
Czy w tym przypadku dochodzi do WNT, a jeżeli tak czy nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy WNT, w związku ze zmianą art. 88 ust. 6 z dniem 1 kwietnia 2013 r.?