Pytanie
W lipcu 2012 r. utworzyliśmy odpis aktualizacyjny na należność, którą po spełnieniu dwóch przesłanek zaliczyliśmy w koszty uzyskania przychodu. Mianowicie zaliczyliśmy należność w przychody, oraz skierowaliśmy sprawę po uzyskaniu prawomocnego wyroku do egzekucji. W grudniu 2012 komornik wydał postanowienie o umorzeniu wobec bezskutecznej egzekucji. Do dzisiaj nie rozwiązaliśmy odpisu. Sprawa jest nieprzedawniona.
Czy w 2014 r. księgując rozwiązanie odpisu jako przychód i koszt podatkowy, aby był neutralny dla wyniku jesteśmy zobowiązani do korygowania CIT za 2012 r.?