Pytanie
Firma startuje w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. W ramach tego programu zamierzamy zakupić automatyczną linię do produkcji sztućców z tworzyw sztucznych. W związku z tym projektem ponieśliśmy już pewne wydatki, np.:
- promesa -15.000 zł,
- usługi firmy doradczej,
- koszty delegacji.
Wydatki poniesiono w 2008 r., projekt będzie realizowany w 2009 r.
Czy ww. wydatki są jednorazowo kosztami uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w 2008 r., czy należy je aktywować na koncie Inwestycje w toku i zwiększą one wartość środków trwałych?
Co w przypadku, gdy nie otrzymamy dofinansowania i zrezygnujemy z ww. projektu?