Pytanie
Od 1 kwietnia 2011 r. pracownicy przystąpili do grupowego ubezpieczenia. Kwota składki wynosi 53,10 zł miesięcznie. Pracownicy mają potrącane 40 zł co miesiąc z wynagrodzenia, natomiast kwotę 13,10 zł finansuje z własnych środków pracodawca. W warunkach ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego wypłacana jest kwota 20.000 zł.
Czy w przypadku śmierci pracownika, rodzinie należna jest odprawa pośmiertna zgodnie z art. 93 § 7 k.p.?
Kwota odprawy pośmiertnej byłaby znacznie niższa.
Czy skoro pracodawca częściowo finansuje ubezpieczenie na życie to należy uznać w kontekście tego przepisu, iż pracodawca ubezpieczył pracownika na życie?
Czy w sytuacji kiedy pracownikom potrącana jest składka w ramach ubezpieczenia pracowniczego w całości, też należy uznać iż pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i nie musi wypłacać odprawy?