Pytanie
Żona jako osoba fizyczna prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą i niestety powstały u niej zaległości w VAT za okres od 2006 r. do grudnia 2008 r., które zostały określone w drodze decyzji wydanej przez UKS i do chwili obecnej - pomimo prowadzonej egzekucji - nie zostały w całości zapłacone. Miedzy małżonkami w okresie powstania tych zaległości była ustawowa wspólność majątkowa.
Czy jeżeli małżonkowie rozwiodą się w styczniu 2014 r., urząd skarbowy będzie mógł dochodzić od męża zaległości, których termin płatności przypadał do końca 2008 r.?
Dotychczas US nie wydał żadnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za ww. zaległości na męża.