Pytanie
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku Referenta (podróże służbowe, administracja) został (za jego zgodą) wysłany na studia podyplomowe z zakresu BHP, które pracodawca sfinansował w całości. W związku z przepisami wewnętrznymi pracodawca stworzył funkcję koordynatora ds. BHP (art. 208 k.p.) i chciałby powierzyć na stałe tę funkcję przeszkolonemu pracownikowi. Z pracownikiem nie została zawarta żadna wiążąca umowa w tym zakresie.
Czy jest możliwe przypisanie tej osobie funkcji koordynatora poprzez powierzenie dodatkowych obowiązków na podstawie porozumienia zmieniającego z dodatkowym wynagrodzeniem? Co w przypadku gdy pracownik odmówi? Jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca?