Pytanie
Osoba prowadząca działalność w styczniu 2013 r. wprowadziła używany prywatnie samochód osobowy do środków trwałych z zamiarem używania go przez co najmniej 2 lata. Prowadząca działalność jest właścicielem dwóch samochodów z czego jeden służy celom prywatnym. Zmiana przepisów VAT od 1 stycznia 2014 r. dotycząca towarów używanych, które spowodują opodatkowanie VAT transakcji sprzedaży samochodu osobowego służącego działalności opodatkowanej, spowodowała decyzję o wycofaniu tego samochodu z działalności i przeznaczeniu na cele prywatne. Ewentualne jazdy służbowe rozliczane będą wg ewidencji przebiegu pojazdu.
Czy wobec tego, że samochód był na środkach trwałych poniżej roku należy skorygować koszty o odpisy amortyzacyjne dokonane w 2013 r., czy liczy się decyzja pierwotna i założenie, że samochód będzie używany dłużej niż rok i w związku z tym dotychczasowe odpisy są kosztem podatkowym?