Pytanie
Firma X, prowadząca działalność w zakresie montażu i wynajmu rusztowań, w 2010 r. zawarła umowę leasingu samochodu toyota avensis z kratką. W umowie leasingu wpisano, iż jest to samochód ciężarowy. W 2010 r. dokonano odliczeń podatku VAT naliczonego od faktur od leasingodawcy w całości oraz od faktur od paliwa kupowanego dla tego samochodu. W styczniu 2011 r. po zmianie przepisów biuro rachunkowe analizowało umowy leasingowe klientów pod względem odliczania podatku VAT. W firmie X stwierdzono, iż po wizycie na stacji kontroli pojazdów samochód toyota avensis nie przeszedł przeglądu na samochód ciężarowy - taką informację mamy zanotowaną i potwierdzają otrzymanie jej od klienta pracownicy biura rachunkowego. W związku z powyższym uznano, iż firma X nie będzie mogła odliczać VAT naliczonego od umowy leasingowej, gdyż w 2010 r. odliczenie było już wyższe niż 6000 zł. Nie złożono w związku z tym umowy leasingu do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2011 r.
Proszę o interpretację przepisów prawa i wskazanie, czy istniałaby możliwość odliczania podatku VAT, gdyby zarejestrowano umowę leasingu w urzędzie, mimo iż samochód nie posiadał zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów?
Czy nie rejestrując umowy w urzędzie i nie odliczając podatku VAT, biuro rachunkowe postąpił prawidłowo?