Pytanie
Oddział Terenowy "Caritas" działający przy parafii zwrócił się do GOPS z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wigilii dla mieszkańców gminy. Pomoc miałby obejmować sfinansowanie zakupu produktów i artykułów żywnościowych. Zakup zostanie potwierdzony fakturą wystawioną na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, która również zostanie uregulowana ze środków finansowych z budżetu GOPS. Wigilia adresowana jest do mieszkańców gminy, zarówno osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, jak i osób nie korzystających ze świadczeń, które zdaniem " Caritas" wymagają tego rodzaju wsparcia (osoby w podeszłym wieku, samotne).
1) Czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może dofinansować tego rodzaju działania organizacji pozarządowych w opisanej powyżej formie i na jakiej podstawie prawnej?
2) Jakie dokumenty bądź akty prawne wymagane są do ewentualnego udzielenia wsparcia finansowego przez GOPS w opisanej powyżej formie?