Pytanie
Dostarczamy części do statków.
Czy słusznie stosujemy stawkę 0% (art. 83 ust. 3 u.p.t.u.) w momencie, gdy dokonujemy:
1) dostawy danej części polskiej firmie (z polskim NIP), ale na statek stojący w porcie w innym kraju UE;
2) dostawy danej części kontrahentowi unijnemu (z ważnym NIP UE), ale na statek stojący w polskim porcie;
3) dostawy danej części kontrahentowi unijnemu (z ważnym NIP UE), ale na statek stojący w porcie w innym kraju UE;
4) dostawy danej części kontrahentowi spoza UE (bądź nieważnym NIP UE)?
Czy w związku z tym, że w punktach 1,2 i 4 nie są spełnione warunki art. 42 ust. 1 u.p.t.u., transakcji tych nie ujmuje się w informacji podsumowującej VAT-UE?
W przypadku punktu 3, który z przepisów będzie w tym wypadku nadrzędny - art. 83 ust. 3 (dostawa części), czy art. 42 ust. 1 (WDT)?