Pytanie
Firma zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę na stanowiskach: kierownik budowy. Ponieważ firma bierze udział w przetargach, czasami musi wykazać że dysponuje: kierownikiem robót elektrycznych.
Czy firma może zatrudnić na umowę zlecenia na okres jednego roku osobę, która równocześnie prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie?
Jakie należy odprowadzać składki do ZUS i jaki podatek dochodowy i ewentualny VAT do US?
Jeśli firma zawrze umowę zlecenia na okres jednego roku, to może dokonać wypłaty za tą umowę jednorazowo np. w grudniu?
Czy może to być umowa zlecenia?
Przedmiotem umowy zlecenia będzie wykonywanie robót na stanowisku kierownika robót elektrycznych.
Czy firma musi zawrzeć jednak umowę o pracę?