Pytanie
Inwestor wystąpił z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce RIII w zabudowie zagrodowej. Ponieważ do wniosku nie dołączył dokumentów potwierdzających, iż jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, a działka wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, starosta wystąpił o uzupełnienie wniosku. Inwestor dostarczył umowę dzierżawy trzech działek o łącznej powierzchni 1,2 ha.
Czy fakt posiadania gruntów rolnych o powierzchni 1,2 ha pozwala traktować posiadacza jako rolnika, który zamierza wybudować dom mieszkalny w "zabudowie zagrodowej"?
Decyzja o warunkach zabudowy została wydana w 2009 r. dla rolnika, a następnie w 2013 r. przeniesiona na osobę, która nie była rolnikiem a jedynie posiadała działkę o powierzchni 0,10 ha.
Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem i czy taka osoba może być traktowana jako rolnik?