Pytanie
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na terenie szkoły dla ucznia klasy IV w roku szkolnym 2014/2015 na czas pierwszego półrocza zajęć.
Biorąc pod uwagę treść § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - dalej r.o.i.n., czy dyrektor szkoły organizując indywidualne nauczanie na terenie szkoły może przeznaczyć dla tego ucznia od 8 do 10 godzin tygodniowo w ciągu 3 dni nauki od poniedziałku do piątku?