Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w ramach, której prowadzi niepubliczne przedszkole otrzymuje co miesiąc dotację przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
Do końca 2009 r. dotacja przesyłana była z Zarządu Jednostek Oświatowych (jednostka budżetowa). Od 2010 r. dotację przesyła Gmina Miasta. Główna księgowa z ZJO poinformowała, że pieniądze pochodzą z jednostki samorządu terytorialnego.
1. Czy dotacja udzielona niepublicznemu przedszkolu (brak decyzji administracyjnej z ZJO o pochodzeniu środków) wolna jest od podatku dochodowego?
2. Jak w przypadku zwolnienia z podatku dotacji, należy kwalifikować koszty poniesione na działalność przedszkola?
3. Zakładając, że dotacja może być zwolniona z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jak w tej sytuacji należy rozliczyć przychód z kosztem miesięcznie, czy narastająco, a może wg szczegółowego rozliczenia?
Dotacja za dany miesiąc otrzymywana jest pod koniec miesiąca.
4. Jak postąpić z dotacją, która przekracza wydatki i odwrotnie?