Pytanie
Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia dla inwestycji o nazwie:"Przebudowa ulicy w zakresie wykonania połączenia z drogą wewnętrzną". W wyniku sprawdzenia dokumentacji ustalono, że obie drogi posiadają kategorię i numerację (drogi gminne). Zakres robót w pozwoleniu na budowę obejmuje budowę zjazdu, budowę drogi wewnętrznej. Zarządca dróg uzgodnił i wydał decyzje dla budowy zjazdu.
Czy można wydać pozwolenie na budowę jak we wniosku?
Czy należy zobowiązać inwestora do określenia prawidłowej nazwy inwestycji i przedstawienia projekt budowlanego dla budowy skrzyżowania dróg lub umorzyć postępowanie, gdyż przebudowa dróg zwolniona jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i wymaga zgłoszenia?
Czy dopuszczalne jest zaprojektowanie zjazdu publicznego z drogi publicznej gminnej na drogę określoną jako wewnętrzną, która ma nadaną kategorię drogi gminnej?