Pytanie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428) zmieniło między innymi § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Zgodnie z nową regulacją faktura powinna zawierać "imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy". Do 31 grudnia 2012 r. przepis brzmiał: "imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy".
Czy w związku ze zmianą można na fakturach używać powszechnie obowiązujących skrótów takich jak: S.A., Sp. z o.o., Sp.J. S.C, zamiast: Spółka Akcyjna, itd.?
Czy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą można posługiwać skrótami typu P.P.H.U., PHU itp.?
Jeżeli nie można używać skrótów – jakie są sankcje za błędy dla wystawcy faktury i jakie dla nabywcy?