Pytanie
Podatnik VAT - Miasto- Urząd Miasta, jest współwłaścicielem nieruchomości w ułamkowej części. Współwłaściciel drugi wystąpił do Miasta - Urzędu Miasta o zniesienie współwłasności na jego rzecz za odpłatnością. Miasto - Urząd Miasta jest w posiadaniu tej współwłasności na podstawie decyzji komunalizacyjnej z 1992 r. Jako podatnik VAT nie wybudował więc tej nieruchomości ani nie nabył jej z podatkiem VAT, aby przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego.
Czy aktualnie dokonując zniesienia współwłasności nieruchomości za odpłatnością można tę dostawę traktowaną jako dostawę towarów zwolnić z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.?