Pytanie
W myśl art. 207 k.c. "Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów (...)".
Jeśli przedmiotem współwłasności jest budynek i jeden ze współwłaścicieli wynajął jego część firmie trzeciej, a w umowie najmu wpisał jako stronę tylko siebie (bez współwłaściciela), czy dochód z tego najmu należy się obu współwłaścicielom w proporcjach udziałów (50/50)?
Budynek biurowo-mieszkalny wybudowały 2 osoby - Pan X i Pan Y. Kilka lat temu zgłosił się najemca chętny na powierzchnię w tym budynku. Pan Y podpisał umowę, a Pan X wyraził jedynie zgodę ustną.
Czy należy uznać, że pożytki z tego najmu przypadają obu współwłaścicielom, mimo innego zapisu w umowie?
Czy zapis art. 207 k.c. jest wystarczający jako podstawa prawna do wystawiania faktur na połowę wartości najmu przez spadkobiercę Pana X w udziale w nieruchomości, wspólnikowi, który wystawia fakturę dla tego najemcy budynku?
Jaka byłaby inna podstawa prawna do wzajemnego rozliczania się z tego typu zobowiązań?