Pytanie
Czy do korzystania z uprawnień przewidzianych w art. 188 k.p. wymagana jest zgoda pracodawcy?
Czy pracownik może samodzielnie dysponować tym uprawnieniem i korzystać w wybranym przez siebie terminie np. za 1- dniowym uprzedzeniem pracodawcy lub zawiadomieniem w dniu korzystania z opieki w przypadku nagłej konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem?
Czy konieczne jest złożenie wniosku przez pracownika (jeśli tak, w jakim terminie?)
Czy możliwe jest wycofanie zgody na opiekę pracownikowi i zobowiązanie go do stawienia się w pracy?
Czy pracownik, który odmówił stawienia się do pracy, mimo wypisanej opieki nad dzieckiem, może otrzymać naganę?