Pytanie
Starosta wydał decyzję pozwolenia na budowę nr 1/2. W wyniku wniesionego odwołania wojewoda utrzymał zaskarżoną decyzję i wydał decyzję nr 2/2. W związku z wniesieniem skargi do WSA na decyzję wojewody zapadł wyrok, w którym:
1. uchylono decyzję wojewody i starosty;
2. orzeczono, że uchylona decyzja wojewody nr 2/2 nie podlega wykonaniu.
Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Co to oznacza dla inwestora?
Czy do czasu uprawomocnienia się wyroku inwestor może budować czy nie?
Dlaczego orzeczono w wyroku, że jedynie decyzja wojewody nie podlega wykonaniu?
Co w związku z tym z decyzją pozwolenia na budowę starosty: jest wykonalna czy nie?