Pytanie
Spółka wykonuje roboty budowlane polegające na montażu instalacji wentylacji. Ostatni kontrakt zagraniczny na tego typu prace Spółka realizowała w okresie czerwiec 2012 – styczeń 2013 w Holandii dla Fińskiej Firmy. Pracownicy mieli poświadczone zaświadczenia A1 oraz karty EKUZ na cały wskazany okres. Prace odbywały się w 4 etapach w zjazdach po 2-3 tygodnie. Łącznie pracownicy przebywali zagranicą około 10 tygodni, a nie ponad pół roku jak to wynika z dokumentów ZUS i NFZ. Spółka planuje podpisać kontrakt z Fińską Firmą na takie same roboty budowlane w Szwecji.
Czy wymagany jest jakiś okres przerwy w przebywaniu w pracy zagranicą?
Czy ZUS wystawi formularz A1? Jakie zasady obowiązują w tym konkretnym przypadku?
Zależy nam aby pracownicy podlegali polskiemu ustawodawstwu oraz nie stali się rezydentami podatkowymi innego państwa UE.