Pytanie
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zawarł umowę leasingu operacyjnego na dwa samochody. W 2011 r. wykupił samochód osobowy z leasingu za kwotę 600 zł netto. Wpisał go w koszty podatkowe, a także wliczał bezpośrednio do kosztów zakupy paliwa i inne związane z samochodem, w związku z kontrolą jaką miał w 2011 r., urzędnicy stwierdzili, że przy takim rozliczeniu powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, a nie od razu zaliczać w koszty zakupów paliwa, ponieważ nie jest ten samochód środkiem trwałym.
Czy faktycznie mieli rację?
Urzędnicy stwierdzili, że podatnik ze względu na niską kwotę czyli 600 zł mógł ten samochód od razu jednorazowo amortyzować.
Czy może mieć miejsce taka sytuacja?
Podatnik od 2012 r. ze względu na obroty musiał przejść na pełną księgowość, i ma taką sytuację jak w 2011 r.: wykupił samochód osobowy z leasingu za kwotę 800 zł.
Czy również powinien wpisać go do ewidencji środków trwałych?
Czy może go zamortyzować jednorazowo?
Czy jeśli nie wpisze samochodu do ewidencji środków trwałych to będzie musiał zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?