Pytanie
Nasza firma, podatnik VAT w Polsce, oddaje do przerobu materiały innym firmom - podatnikom VAT. W trakcie przerobu część materiału zostaje uszkodzona, za tą część wystawiamy fakturę VAT. Rozliczenie uszkodzeń następuje za cały miesiąc. Wystawiana jest jedna faktura za cały miesiąc w następnym miesiącu. Z powodu ewidencji w systemie, ilość uszkodzonych materiałów jest możliwa do ustalenia dopiero po zamknięciu miesiąca. W związku z tym, koszty np. marca są fakturowane w kwietniu. Nie mamy technicznej możliwości znać wartości do obciążenia w miesiącu bieżącym. W związku z tym, przenoszę ręcznie faktury z jednego miesiąca do poprzedniego.
Skoro technicznie nie mamy możliwości wystawienia faktury zbiorczej w miesiącu bieżącym, to czy jest błędem wystawienie jej w miesiącu następnym?