Głównym celem aplikacji „Kiedy wywóz” jest umożliwienie sprawdzania w sposób komfortowy i prosty harmonogramów wywozu odpadów i aktualnej listy miejsc odbiorów odpadów, w zależności od lokalizacji telefonu. Darmowy dla mieszkańców program umożliwia też zgłoszenie tzw. „odpadów niczyich” oraz pozwala na ocenę jakości usług wywozowych świadczonych przez firmę zajmującą się odbiorem śmieci.

Pomysłodawczynią wdrożenia takiej aplikacji była miejska radna Małgorzata Iżyńska.

Koszty korzystania z aplikacji (miesięczny abonament w wysokości 370 zł netto) ponosi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Umowa na razie obowiązuje do końca roku.

Częstochowa jest kolejnym polskim miastem, które wprowadziło dostęp do aplikacji „Kiedy wywóz”. Rozwiązanie to z powodzeniem wykorzystywane jest już m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, czy Katowicach.

www.czestochowa.pl