Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a całkowity koszt projektu wyniósł ponad 11 mln zł. Unijne dofinansowanie stanowiło prawie 7 mln zł.

W ramach projektu zbudowano około 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, prawie 5 km kanalizacji deszczowej oraz 5 tłoczni ścieków sanitarnych i dwie przepompownie wód deszczowych na terenie miasta Chełmża. W wyniku realizacji projektu „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ponad 1,5 tys. mieszkańców oraz 4 podmioty gospodarcze. Po zakończeniu projektu skanalizowanie terenu objętego inwestycją wzrośnie o 10% tj. do 70%.

Źródło: www.komunalny.pl