Za odrzuceniem uchwały Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o działach administracji rządowej głosowało 232 posłów. Przeciw było 217, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Oznacza to przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W praktyce to oznacza, że Marcin Horała, pełnomocnik rządu  ds. CPK, przejdzie z Ministerstwa Infrastruktury, którym kieruje Andrzej Adamczyk do Ministerstwie Rozwoju z Waldemarem Budą na czele.

Ponadto za sprawą noweli Horała przejmie nadzór nad nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze". Dotychczas była to właściwość ministra transportu.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. 37 km na zachód od Warszawy, w Stanisławowie, gmina Baranów, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność. CPK ma być wybudowany do 2027 roku. Na początku ma on obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.