W okresie boomu mieszkaniowego najważniejszym czynnikiem zakupowym dla klientów nabywających mieszkanie na rynku wtórnym była cena. W przeprowadzonej przez sieć biur nieruchomości Metrohouse w 2008 r. ankiecie bezpieczeństwo okazało się na tyle mało istotne, że jedynie niecałe 8 proc. ankietowanych Internautów uznało go za kluczowy czynnik przy wyborze mieszkania. Zwiększona podaż mieszkań, a co za tym idzie szersze możliwości wyboru spośród dostępnych na rynku ofert spowodowało, że bezpieczeństwo mieszkania staje się istotnym czynnikiem warunkującym zakup.

W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 150 doradców agencji Metrohouse & Partnerzy, 93 proc. ankietowanych stwierdziło, że kwestie bezpieczeństwa w okolicy są brane przez ich klientów pod uwagę przy zakupie mieszkania, a 85 proc. przyznało, że klienci poszukując mieszkania unikają dzielnic o podejrzanej reputacji. Jednocześnie nieco mniejsze znaczenie ma zabezpieczenie antywłamaniowe samego lokalu i systemy zabezpieczające budynek. 58 proc. pośredników przyznaje, że jest to dla klientów ważny lub bardzo ważny czynnik zakupowy.

Według specjalistów z Metrohouse, obserwacje klientów dokonujących zakupy na wtórnym rynku mieszkaniowym pozwoliły określić najbardziej pożądane zabezpieczenia mieszkania i budynku. Klienci nadal najbardziej cenią sobie podstawowe zabezpieczenia antywłamaniowe takie jak drzwi antywłamaniowe, czy domofon/wideo domofon. Te zabezpieczenia, w ocenie pośredników Metrohouse & Partnerzy, są najbardziej pożądane przez potencjalnych nabywców mieszkań (odpowiednio 71 i 64 proc.). W drugiej grupie zabezpieczeń znalazły się monitoring, ochrona fizyczna budynku realizowana przez agencję ochrony, system alarmowy w lokalu i rolety antywłamaniowe. Zabezpieczenia takie jak szyby antywłamaniowe i kontrola dostępu do budynku nie są raczej wymieniane przez klientów w grupie najbardziej pożądanych części składowych oferty.

Zdaniem specjalistów firmy Solid Security najskuteczniejszą formą zabezpieczeń mieszkań są bezprzewodowe systemy ochrony. Umożliwiają one pełny nadzór na urządzeniami systemu (stan baterii, sabotaż, sterowanie przez telefon, kalibracja czułości odbiornika z uwzględnieniem poziomu zakłóceń, itp.). Użytkownik ma różne możliwości, takie jak komunikaty głosowe upraszczające obsługę przez telefon, dwukierunkową komunikację z użytkownikiem, funkcję automatycznej sekretarki, dedykowane przyciski alarmowe, bardzo proste programowanie za pomocą klawiatur bezprzewodowych. System alarmowy i detektory posiadają zaawansowaną analizę cyfrową i funkcję oszczędzania energii, pozwalającą na pracę przez okres nawet do 5 lat bez wymiany baterii.

Specjaliści Solid Security podkreślają natomiast, że ochrona fizyczna to najbardziej prewencyjna forma działania, która powinna jednak być powiązana ze środkami technicznymi. - Bezpieczeństwo osób i mienia rozumiane jest jako stan spokoju, pewności i braku zagrożenia. Stan taki to wypadkowa oddziaływania wielu czynników, z których najważniejszymi są poziom zagrożenia dóbr prawnie chronionych oraz poziom zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej przed zagrożeniami. Czynniki te w większości skumulowane są w dobrze opracowanym planie ochrony, dodaje Solid Security.

Ceny mieszkań w dzielnicach i na osiedlach postrzeganych stereotypowo za najmniej bezpieczne są znacznie niższe od innych lokalizacji. Najczęściej różnica w cenie sięga kilkunastu procent, ale w przypadku Katowic różnica przekracza aż 30 procent.