Aktualnie prace w znacznej mierze przeniosły się do wnętrza budynków - trwa montaż urządzeń w bydgoskiej ekoelektrociepłowni, w tym teletechnicznych i technologicznych. Instalacje między budynkami są łączone tak, aby powstał jeden, sprawny i bezpieczny system. Powstają utwardzane drogi wewnętrzne i rampa najazdowa do hali rozładunkowej. Trwają również prace wykończeniowe w centralnej dyspozytorni, laboratoriach oraz w budynku administracyjno-edukacyjnym. Zamontowane na swoich miejscach poszczególne aparaty i urządzenia, m.in. zbiorniki, pompy, eżektory (urządzenia wywołujące spadek ciśnienia), łączone są odpowiednimi rurociągami z różnych materiałów, od tworzyw sztucznych po stal nierdzewną. Montowane są też urządzenia aparatury kontrolno-pomiarowej, takie jak czujniki temperatury, ciśnienia, przepływomierze wraz z przetwornikami sygnałów, wyświetlaczami i kablami przesyłającymi te informacje do systemu sterowania. Wszystkie wymienione prace mają na celu jak najszybsze zakończenie budowy ZTPOK, by móc rozpocząć próby.

Bydgoski Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zostanie oddany do użytku planowo pod koniec br.

www.bydgoszcz.pl