Pomimo istotnych barier utrudniających w ubiegłym roku realizację inwestycji w budownictwie jednorodzinnym wyniki były relatywnie dobre. W opinii przedstawicieli hurtowni materiałów budowlanych w ubiegłym roku zainteresowanie inwestorów indywidualnych zakupem materiałów budowlanych zmniejszyło się bardzo nieznacznie w porównaniu do poprzednich trzech rekordowych lat.

W 2010 r. inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 98 934 domów jednorodzinnych, a więc jedynie o 3,9 proc. mniej niż w 2009 r. Natomiast nieco mniejszy spadek odnotował wskaźnik liczby rozpoczętych budów domów. W całym 2010 r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę prawie 87 tysięcy domów jednorodzinnych tj. tylko o 3,7 proc. mniej niż w poprzednim roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że wartość tego wskaźnika w 2010 r. była wyższa średnio o 40,5 proc. niż wartości notowane w latach 2003-2006.