Rynek budowlany odczuł spadek liczby zamówień, jak wynika z danych GUS, w I półroczu 2016 r. produkcja budowlano-montażowa była o 11,9 proc. niższa niż przed rokiem. Negatywny trend odnotowano we wszystkich działach budownictwa; największy przy budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Pogorszenie koniunktury może przełożyć się na zatrudnienie w budownictwie.

Jedyną grupą, w której produkcja budowlano-montażowa była nieco większa niż w I półroczu 2015 r., były podmioty zajmujące się głównie pozostałymi specjalistycznymi robotami budowlanymi (wzrost o 1,3 proc.).

Czytaj: MIB chce zmienić warunki techniczne dla budynków >>>


Jak podaje GUS, w czerwcu 2016 r. odnotowano mniejszą niż przed rokiem sprzedaż robót o charakterze remontowym (o 14,9 proc.) oraz inwestycyjnym (o 11,9 proc.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w czerwcu br. była o 13,0 proc. niższa niż przed rokiem i o 3,7 proc. niższa względem maja 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Proces inwestycji budowlanych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Klimat koniunktury w budownictwie

W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1,9 (przed miesiącem minus 1,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 15,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,1 proc. i 16,6 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jak podaje GUS, utrzymują się niekorzystne oceny portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco mniej pozytywne niż w czerwcu.
(PAP/Gazeta Wyborcza/dl)