1. Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron.
Autor: Bartłomiej Gliniecki.
Rok wydania: 2012.
Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone prawnej konstrukcji umowy deweloperskiej dokonane z perspektywy prawa polskiego. Autor nie tylko opisuje poszczególne elementy treści tej umowy, lecz koncentruje się także na wskazaniu prawnych instrumentów zabezpieczających strony przed jej niewykonaniem. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz.
Autor: Paweł Czechowski (red. nauk.).
Rok wydania: 2015.
W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe.
Autor: Jerzy Dydenko.
Rok wydania: 2015.
Niniejsza praca stanowi kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich tych, którzy stykają się z problematyką nieruchomości.

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo zagospodarowania przestrzeni.
Autorzy: Maciej Kruś, Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk.
Rok wydania: 2012.
Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sadów administracyjnych, Sadu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej. 

Fragment publikacji (.pdf)