1 Nowe Prawo wodne.
Autorzy: Ewa Piętowska, Lucyna Osuch-Chacińska, Agnieszka Cybulska, Piotr Ćwiek, Marta Stachowska, Michał Wyszogrodzki.
Rok wydania: 2017.
Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Podmiot ten ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce.
Autor: Bartosz Rakoczy (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko. Wskazano w niej nie tylko zagadnienia teoretyczne, lecz także zaproponowano rozwiązania konkretnych problemów. Ponadto odrębnie ujęto przekrojowe i reprezentatywne orzecznictwo, głównie sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Ustawa o lasach. Komentarz.
Autor: Wojciech Radecki.
Rok wydania: 2017.
Autor wyjaśnia przepisy ustawy z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego. Wskazuje różną ich wykładnię, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Decyzje środowiskowe.
Autorzy: Dariusz Kałuża, Marcin Płoszka, Renata Robaszewska, Paulina Wach..
Rok wydania: 2015.
Wykorzystując bogate doświadczenie uzyskane podczas wieloletniej obsługi inwestorów oraz urzędów gmin w Polsce, autorzy w przystępny sposób omawiają zagadnienia związane z decyzjami środowiskowymi. W szczególności zwracają uwagę na aspekty o wymiarze praktycznym, obrazując je przypadkami, z którymi mieli do czynienia we własnej praktyce.  

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz.
Autor: Marek Mozgawa (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym. 

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz
Marek Mozgawa (redaktor naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł