1 Prawo wodne. Komentarz.
Autor: Mirosław Kałużny.
Rok wydania: 2016.
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości.
Autorzy: Bartosz Kuraś, Dominik Wałkowski, Izabela Zielińska-Barłożek.
Rok wydania: 2014.
Publikacja stanowi znakomite kompendium wiedzy dla osób, które uczestniczą w transakcjach M&A i na rynku nieruchomości, doradzają łączącym się spółkom lub reprezentują strony transakcji polegających na nabyciu lub sprzedaży składników majątkowych, przedsiębiorstw i nieruchomości. Jest cennym źródłem wiedzy dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów, a także dla konsultantów uczestniczących w transakcjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo ochrony środowiska. Komentarz.
Autor: Krzysztof Gruszecki.
Rok wydania: 2016.
W czwartym wydaniu komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska autor uwzględnił m.in. najnowsze rozwiązania antysmogowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach rozstrzyganych na podstawie komentowanej ustawy. Znaczenie tego opracowania w praktyce potwierdza fakt, że jest ono najczęściej powoływane w orzeczeniach sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe.
Autorzy: Bartosz Rakoczy, Błażej Wierzbowski.
Rok wydania: 2015.
Podręcznik Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe zawiera zbiór najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska. W obecnym zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniu przedstawiono najnowsze regulacje dotyczące m.in. problematyki handlu emisjami, ochrony warstwy ozonowej, gospodarki odpadami, jak również ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu. Uwzględniono też nową ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Autorzy: Wojciech Federczyk, Anna Fogel, Agata Kosieradzka-Federczyk.
Rok wydania: 2015.
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia przekrojowe, które mają znaczenie niemal dla każdego procesu inwestycyjnego. Są to m.in. zasady ochrony środowiska: zasada prewencji i przezorności Omówione zostały także podstawowe problemy dotyczące udostępniania informacji o środowisku i ocen oddziaływania na środowisko. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
Wojciech Federczyk, Anna Fogel, Agata Kosieradzka-Federczyk
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł