1 Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
4. wydanie zbioru przepisów z prawa nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe.
Autor: Jerzy Dydenko.
Rok wydania: 2015.
Praca ta stanowi kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich tych, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a więc sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Publikacja jest opracowaniem zbiorowym, co wynika ze złożoności problematyki rynku nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami.
Autor: Wojciech Gonet.
Rok wydania: 2014.
Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, aplikantów notarialnych, zastępców notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, sędziów i referendarzy sądowych wydziałów ksiąg wieczystych, a także dla studentów prawa zainteresowanych problematyką prawną obrotu nieruchomościami. 

4. Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami.
Autor: Beata Rogalska.
Rok wydania: 2016.
Opracowanie zawiera analizę najważniejszych aspektów związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług robót budowlanych i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem rozstrzygnięć sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Egzekucja z nieruchomości.
Autorzy: Piotr Borkowski, Olga Leśniak.
Rok wydania: .
Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r., która wprowadziła szereg zmian w postępowaniu egzekucyjnym. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Egzekucja z nieruchomości
Piotr Borkowski, Olga Leśniak
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł