Będą zmiany taksy notarialnej

Resort sprawiedliwości pracuje nad zmianami maksymalnych taks notarialnych. W rozporządzeniu uwzględnione zostaną nowe umowy deweloperskie oraz zapis windykacyjny.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377), która wchodzi w życie 29 kwietnia 2012 r., wprowadza obowiązek zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego. W związku z tym konieczne stało się określenie wynagrodzenia notariusza za sporządzenie tego typu umów.

Projektowane przepisy stanowią, że za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę deweloperską maksymalna stawka wyniesie 1/4 stawki wyliczonej od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Projekt ma dostosować przepisy rozporządzenia do zmian w Kodeksie cywilnym po wprowadzeniu nowego rodzaju zapisu - zapisu windykacyjnego. Przyjęto, że za sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły pobierana będzie opłata w wysokości do 150 zł, a za sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny do 200 zł.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 30 marca 2012 r.