Nowelizacja ustawa wdraża rozwiązania wynikające  z Załącznika 18 „Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. w połączeniu z przepisami „Instrukcji Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną”. Przy okazji też zawiera "wrzutki"  dotyczące ułatwień dla kierowców.

Ułatwienia dla kierowców z Białorusi 

Nowela dotyczy udzielenia kierowcom z Białorusi, którzy pracują dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski, a także naklejek wizowych, które służą do operacji przewozowych za granicą, w Unii Europejskiej.

- Chcemy, aby ten cały proces odbywał się w Polsce, aby ci kierowcy nie musieli wracać po odnowienie wiz na Białoruś, bo nie mamy gwarancji, że z tej Białorusi wrócą, a deficyt kierowców jest bardzo duży. Dlatego w taki dosyć szybki sposób wyjątkowy chcemy wprowadzić ten przepis do tego projektu ustawy. Tak, jak mówię, ma on znaczenie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo transportu Polski, szczególnie teraz, kiedy potrzeby eksportowe przez Polskę różnego rodzaju surowców i dóbr z Ukrainy transportem drogowym - będą spotęgowane" - tłumaczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber w trakcie prac nad nowelą w Sejmie. 

Zgodnie z nowelą  jeżeli ostatni dzień okresu pobytu na terenie Polski kierowcy będącego obywatelem Białorusi, wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, mających siedzibę w Polsce, na podstawie wizy krajowej, przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. Ponadto, jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Białorusi, przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r.

Kolejna zmiana jest związana z wejściem w życie przepisów ustawy o transporcie drogowym. - 17 września tego roku wchodzą przepisy związane z recydywą. Czyli od tego czasu kierowcy, którzy popełnią najcięższe wykroczenie drogowe będą karani w sposób podwójny. Chcemy tą zmianą przepisów prawa dać Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego dostęp do informacji o takich kierowcach, żeby on mógł postępować zgodnie z prawem i takie mandaty na tych kierowców związane z recydywą nakładać" - mówił wiceminister.

Większe bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych

Nowela zwiększa także  bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym; wskazania obowiązku stosowania postanowień całego Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 7 grudnia 1944 r. w połączeniu z Instrukcjami Technicznymi przez wszystkie podmioty zaangażowane w transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Obecnie przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, znajdują się w wielu aktach prawnych różnej rangi. Nowe przepisy mają uregulować kwestię transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w sposób kompleksowy określając wymagania, obowiązki i ograniczenia w tym obszarze.

Ustawa określa też zasady uzyskiwania uprawnień instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, sposób przeprowadzania szkoleń oraz egzaminowania osób czy metody informowania o wypadkach z materiałami niebezpiecznymi.