Od marca tego roku w portalu dostępnym pod adresem www.bdl.info.pl znaleźć można obszerny zbiór informacji na temat krajowych lasów wszystkich form własności. Dane te zebrano podczas pilotażowego etapu budowy Banku Danych o Lasach (BDL), zrealizowanego na zlecenie Lasów Państwowych przez Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej.

Pilotaż objął w pierwszej kolejności trzy województwa o dużym udziale lasów prywatnych: małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Na potrzeby powstającego banku BULiGL utworzył profesjonalną platformę informatyczną z hurtownią danych mapowych i opisowych, modułem obliczeniowo-raportującym oraz portalem internetowym, umożliwiającym łatwy dostęp do zasobów.

Doświadczenia zebrane w trakcie pilotażu BULiGL wykorzysta teraz w dalszym rozwoju Banku Danych o Lasach - w ciągu najbliższych dwóch lat znajdzie się w nim komplet informacji o krajowych lasach wszystkich form własności w trzynastu pozostałych województwach. Umowę o realizacji drugiego etapie przedsięwzięcia podpisali 10 kwietnia w siedzibie DGLP, w obecności przedstawicieli kierownictw obu firm oraz Ministerstwa Środowiska, Adam Wasiak, dyrektor generalny LP, oraz Janusz Dawidziuk, dyrektor BULiGL.