Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii oraz Stowarzyszenie „Medicus Veterinarius” wystosowały apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej oraz zapowiedzianej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reformy systemu nadzoru weterynaryjnego. Przede wszystkim zdaniem jego autorów nie do zaakceptowania są zarobki w powiatowych inspektorach weterynarii, które kształtują się na poziomie 2,5 tys.- 3 tys. zł brutto. Z tego powodu lekarze weterynarii rezygnują z pracy, a do połowy naborów nikt się nie zgłasza. Zdaniem autorów apelu, by poprawić sytuację, w budżecie na ten cel trzeba zarezerwować dodatkowo 160 mln zł. Ponadto weterynarze postulują:

  • Przywrócenie świadectw zdrowia na każdym etapie przemieszczania się wszystkich zwierząt rzeźnych, wraz z zapewnieniem odpowiedniego wynagrodzenia za tę urzędową czynność;
  • Ustanowienie instytucji lekarza opiekującego się stadem. Taki wymóg określa unijne rozporządzenie 2016/429 w sprawie  przenośnych chorób zwierząt, które zacznie być stosowane wprost - również w Polsce od 21 kwietnia 2021 roku.
  • Wprowadzenie obowiązku poświadczenia przez lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem wiarygodności łańcucha żywieniowego;
  • Wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich;
  • Przywrócenie konkursów na stanowiska powiatowych lekarzy weterynarii poprzez uchylenie art. 52 pkt. 3a ustawy o służbie cywilnej i możliwości zawierania umów o pracę. Zgodnie z tym przepisem powiatowy lekarz weterynarii i jego zastępca to wyższe stanowisko w służbie cywilnej. To oznacza, że są zatrudniani na podstawie powołania, a nie bardziej stabilnej umowy o pracę;
  • Podporządkowanie inspekcji premierowi.  Obecnie inspekcja podlega ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Zdaniem sygnatariuszy apelu to oznacza, że prowadzić kontrole podmiotów, których interesy reprezentuje resort;

Autorzy apelu przestrzegają też przed etatyzacją oraz zastąpieniem w procesie badania zwierząt i mięsa weterynarzy pracownikami pomocniczymi o niejasnych kwalifikacjach.  Pod apelem podpisali się Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Lech Rybarczyk, przewodniczący Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii i Jacek Sośnicki, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenie „Medicus Veterinarius”. Liczą, że premier spotka się z nimi, by mogli przedstawić rzeczywistą sytuację Inspekcji Weterynaryjnej ii wynikające z niej zagrożenia dla gospodarki.