Firma Alpine Bau wystąpiła o unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy ok. 18-km odcinka autostrady A1 od Świerklan do granicy z Czechami w Gorzyczkach – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg został ogłoszony na początku kwietnia.
Zainteresowanie przetargiem firmy mają czas na złożenie ofert do 19 kwietnia. Pierwotnie to Alpine Bau miała wybudować odcinek autostrady A1 w terminie do sierpnia 2010 r. W grudniu ub.r. GDDKiA wypowiedziała jej kontrakt, zarzucając niewielkie zaawansowanie prowadzonych robót. Alpine Bau domaga się teraz unieważnienia przetargu i ponownego jego ogłoszenia, ponieważ zarzuca GDDKiA m.in. naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w szczególności z innych państw UE. W ocenie Generalnej Dyrekcji zarzuty Alpine Bau są nieuzasadnione i mają na celu wydłużanie postępowania.
Źródło: Wnp.pl za PAP, 13 kwietnia 2010 r.