Zdaniem WWF, Unia Europejska nie potrafiła priorytetowo potraktować kwestii bezpieczeństwa i dopiero interwencja organizacji pozarządowych rozwiązała problem potencjalnych szkód, które może wyrządzić gazociąg. Rezultatem tych działań ma być powstająca właśnie międzynarodowa fundacja.

Jej celem ma być finansowanie oraz wspieranie realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska w Morzu Bałtyckim. Wśród zadań priorytetowych, są m.in. ochrona bioróżnorodności, ograniczenie eutrofizacji, wzmocnienie ochrony morskich siedlisk i ich renaturyzacja.

Nord Stream przekaże fundacji 25 milionów euro na ten cel.

Źródło: www.ekologia.pl