Celem projektu jest skuteczniejsza ochrona dubeltów, poprzez m.in. poprzez koszenie i odkrzaczanie nieużytkowanych rolniczo łąk, a także poprzez budowę brodów i zastawek wodnych, by poprawiać warunki wodne. Będą też prowadzone badania naukowe, aby można było zaplanować dalsze działania ochronne wobec dubeltów w Polsce - poinformowała PAP Dominika Musiał z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP).

Projekt jest realizowany na terenie objętym ochroną Natura 200 w Dolinie Górnej Narwi. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków kupiło już jedną czwartą ze 160 hektarów, zaplanowanych w projekcie do kupienia od prywatnych właścicieli, na których będą prowadzone koszenia czy odkrzaczanie.

PTOP przygotowuje teraz wszystkie wymagane dokumenty i pozwolenia potrzebne do budowy brodów i zastawek wodnych, a także remontów dróg. Oficjalnie projekt zostanie zainaugurowany wiosną 2013 r.

Dubelt to wędrowny gatunek z rodziny bekasowatych, który zamieszkuje torfowiska i doliny rzeczne. "Tym, co wyróżnia go spośród innych ptaków wodno-błotnych są niezwykłe zachowania godowe. Wiosną samce gromadzą się na tzw. tokowiskach prezentując swe walory przed samicami. Szczyt aktywności dubeltów przypada na godziny wieczorne i poranne, jednak najwytrwalsze z nich potrafią tokować bez wytchnienia całą noc" - tłumaczyła Musiał.

Podkreśliła, że jeszcze w XIX wieku w Europie dubelt powszechnie występował na rozległych terenach bagiennych, ale rozwój cywilizacji, m.in. intensyfikacja rolnictwa, a wraz z nim osuszanie kolejnych mokradeł, doprowadził do drastycznego zawężenia zasięgu występowania tego gatunku. "Dziś dubelty występują tylko tam, gdzie nie dotarł człowiek" - zaznaczyła.

Szacuje się, że w Polsce, tzw. populacja lęgowa dubeltów to ok. 320-400 samców, z czego około dwie trzecie gnieździ się na Podlasiu, głównie na Bagnach Biebrzańskich i w Dolinie Górnej Narwi.

"Dubelt jest jednym z najmniej poznanych gatunków ptaków w Polsce" - podkreśliła Musiał. Dodała, że dubelt jest rekordzistą pod względem dystansu nieprzerwalnej wędrówki na zimowiska. Przywołała norweskie badania z 2011 roku, które wykazały, że dubelty potrafią z miejsca lęgowego lecieć bez żadnych przystanków i odpoczynku w okolice Równika w Afryce, gdzie spędzają zimę.

Wspólnie z PTOP projekt ochrony dubelta realizuje fundacja International Polska. Pieniądze pochodzą z UE z programu Life Plus i Narodowego Funduszu ochrony Środowiska.

UE w Podlaskiem wspiera także ochronę wodniczki, orlika grubodziobego i orlika krzykliwego. 

kow/ amac/