Specjalny obszar ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026 2 ), obejmujący obszar 1061,33 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 2
1 580484,19 402762,39
2 580481,55 402781,97
3 580484,24 402805,78
4 580431,21 402783,60
5 580410,73 402776,50
6 580395,71 402776,23
7 580381,50 402781,69
8 580370,86 402797,42
9 580327,15 402846,42
10 580236,47 402951,03
11 580205,61 402984,62
12 580167,92 403032,14
13 580135,96 403067,38
14 580119,85 403085,13
15 580111,38 403100,70
16 580107,80 403108,91
17 580104,28 403132,11
18 580108,11 403162,97
19 580114,66 403188,37
20 580116,03 403201,75
21 580111,11 403217,05
22 580101,82 403226,34
23 580080,79 403238,63
24 580029,45 403265,12
25 579936,86 403311,00
26 579847,27 403357,98
27 579792,10 403388,30
28 579758,23 403403,59
29 579733,13 403424,70
30 579700,88 403466,96
31 579662,91 403513,94
32 579628,77 403557,64
33 579594,90 403596,15
34 579576,06 403613,90
35 579561,58 403630,83
36 579558,41 403643,83
37 579565,71 403680,58
38 579573,60 403720,97
39 579575,24 403742,27
40 579572,51 403756,20
41 579565,47 403772,34
42 579557,55 403790,52
43 579544,10 403805,09
44 579526,90 403826,12
45 579512,97 403844,14
46 579508,43 403860,84
47 579505,32 403877,47
48 579503,41 403896,31
49 579505,59 403919,80
50 579512,42 404000,92
51 579508,91 404019,45
52 579502,32 404035,33
53 579489,20 404070,56
54 579476,64 404106,34
55 579470,91 404125,19
56 579465,32 404158,45
57 579462,75 404196,17
58 579462,44 404231,98
59 579464,08 404260,11
60 579464,08 404274,59
61 579460,14 404286,66
62 579453,15 404295,07
63 579417,65 404301,63
64 579355,78 404314,55
65 579293,57 404328,35
66 579277,88 404329,70
67 579260,30 404327,00
68 579231,08 404312,66
69 579196,19 404289,67
70 579168,32 404275,60
71 579148,04 404269,65
72 579142,09 404264,51
73 579138,57 404250,17
74 579123,29 404173,59
75 579105,32 404083,54
76 579081,49 403980,48
77 579036,59 403763,26
78 579008,73 403628,01
79 578971,40 403458,95
80 578944,35 403336,95
81 578935,96 403298,27
82 578931,36 403275,27
83 578922,71 403258,77
84 578903,77 403238,21
85 578882,13 403227,12
86 578830,73 403200,34
87 578775,82 403178,97
88 578740,93 403162,74
89 578629,48 403104,86
90 578548,33 403061,03
91 578397,93 402986,10
92 578313,53 402940,93
93 578294,59 402928,22
94 578278,36 402910,90
95 578265,41 402891,32
96 578217,50 402808,38
97 578204,79 402808,38
98 578144,19 402871,68
99 578134,86 402878,53
100 578126,07 402880,34
101 578119,04 402876,82
102 578092,80 402814,87
103 578075,48 402770,78
104 578061,42 402724,53
105 578042,03 402668,16
106 578033,10 402623,51
107 578027,95 402585,59
108 578013,21 402524,40
109 577990,40 402466,85
110 577959,43 402354,49
111 577953,29 402300,90
112 577953,85 402246,21
113 577946,86 402197,15
114 577928,17 402111,14
115 577900,82 402033,00
116 577876,27 401955,98
117 577880,12 401856,97
118 577875,15 401833,19
119 577869,01 401811,42
120 577841,66 401750,58
121 577840,54 401702,03
122 577811,52 401549,65
123 577806,89 401534,99
124 577841,63 401500,98
125 577863,32 401468,70
126 577886,08 401437,48
127 577905,13 401404,68
128 577914,12 401370,81
129 577914,12 401352,82
130 577907,24 401329,00
131 577899,31 401292,49
132 577901,95 401257,04
133 577917,83 401220,53
134 577933,70 401178,72
135 577945,34 401146,97
136 577962,81 401098,82
137 577982,92 401049,60
138 578008,84 400992,45
139 578031,07 400951,71
140 578048,53 400905,14
141 578060,70 400865,45
142 578076,58 400815,71
143 578078,17 400796,66
144 578073,93 400761,21
145 578065,99 400729,46
146 578065,99 400694,53
147 578062,29 400633,68
148 578055,94 400570,18
149 578042,71 400521,49
150 578031,60 400506,68
151 578014,14 400472,81
152 578001,44 400442,65
153 577998,79 400413,02
154 577995,09 400382,32
155 577989,27 400350,57
156 577985,03 400316,18
157 577983,44 400289,19
158 577980,62 400202,82
159 577992,79 400155,20
160 578010,26 400095,40
161 578035,13 400002,80
162 578070,58 399875,27
163 577993,85 399856,22
164 577940,41 399843,52
165 577842,51 399833,46
166 577794,89 399827,11
167 577780,41 399807,34
168 577713,79 399796,03
169 577544,46 399121,34
170 577553,90 399119,55
171 577768,03 399079,00
172 577746,86 398994,34
173 577704,53 398687,42
174 577748,19 398590,85
175 577757,45 398598,78
176 577818,30 398659,64
177 577982,75 398425,32
178 578233,70 398416,22
179 578286,61 398360,66
180 578301,05 398320,97
181 578303,83 398266,89
182 578326,02 398226,66
183 578326,02 398160,79
184 578319,08 398035,27
185 578314,92 397949,97
186 578313,12 397810,61
187 578570,53 397828,02
188 578632,62 397868,08
189 578699,18 397899,25
190 578768,67 397940,02
191 578820,49 397959,07
192 578867,67 397967,49
193 578935,07 397959,91
194 578985,62 397955,70
195 579039,27 397962,33
196 579066,06 398004,44
197 579095,70 398045,71
198 579136,97 398091,22
199 579166,60 398120,32
200 579194,12 398139,90
201 579240,69 398156,84
202 579274,02 398169,54
203 579334,40 398171,05
204 579344,53 398188,01
205 579362,02 398242,08
206 579386,87 398312,51
207 579417,09 398423,87
208 579478,34 398423,08
209 579501,41 398427,85
210 579530,05 398573,42
211 579540,38 398645,47
212 580006,52 398467,62
213 580164,24 398502,93
214 580204,99 398459,07
215 580292,88 398384,89
216 580315,14 398370,67
217 580363,53 398352,78
218 580379,23 398342,78
219 580374,71 398367,05
220 580374,00 398388,23
221 580372,09 398413,45
222 580374,44 398429,01
223 580382,46 398445,76
224 580385,60 398453,51
225 580389,06 398492,50
226 580396,57 398577,13
227 580401,10 398617,53
228 580410,11 398665,30
229 580412,59 398701,12
230 580414,51 398746,36
231 580414,30 398797,06
232 580418,78 398841,86
233 580418,58 398868,24
234 580412,20 398900,33
235 580403,41 398933,64
236 580391,30 398977,50
237 580377,85 399010,10
238 580358,79 399044,04
239 580341,19 399042,78
240 580272,69 399054,51
241 580150,77 399079,44
242 580104,69 399088,03
243 580069,29 399092,84
244 580043,87 399098,17
245 580008,75 399111,28
246 579976,28 399123,64
247 579959,31 399136,21
248 579939,20 399152,13
249 579895,21 399179,99
250 579883,69 399202,40
251 579859,18 399244,51
252 579840,11 399272,79
253 579818,75 399311,33
254 579799,89 399342,34
255 579786,49 399355,53
256 579745,43 399399,10
257 579659,35 399512,03
258 579611,29 399575,06
259 579544,99 399662,03
260 579522,08 399692,09
261 579504,32 399721,70
262 579456,35 399808,43
263 579439,80 399836,29
264 579413,92 399892,17
265 579353,07 400054,15
266 579338,06 400113,04
267 579329,08 400152,13
268 579562,99 400152,87
269 579581,60 400688,31
270 579217,75 401095,58
271 579056,49 401296,11
272 579023,42 401459,43
273 579042,02 401657,89
274 578992,41 401794,34
275 578922,12 401955,59
276 578876,64 402067,22
277 578870,43 402199,53
278 579151,59 402174,73
279 579381,07 402104,44
280 579494,77 402069,29
281 579717,04 401809,63
282 579704,18 401723,28
283 579729,46 401656,52
284 579751,59 401608,92
285 579763,82 401557,38
286 579819,39 401357,48
287 579828,21 401300,24
288 579866,71 401283,55
289 579881,59 401152,44
290 580008,92 401158,68
291 580117,52 401164,92
292 580244,86 401176,15
293 580329,75 401177,40
294 580388,42 401181,15
295 580395,62 401204,97
296 580401,45 401250,93
297 580393,03 401305,96
298 580372,96 401359,05
299 580359,37 401411,49
300 580350,95 401477,53
301 580349,65 401536,44
302 580344,48 401597,30
303 580337,35 401727,43
304 580331,93 401860,95
305 580470,80 401869,69
306 580649,05 401843,34
307 580846,71 401846,72
308 580855,53 401861,11
309 580866,21 401898,72
310 580875,96 401928,44
311 580889,89 401966,06
312 580897,32 402013,89
313 580890,36 402051,96
314 580885,25 402094,68
315 580856,46 402226,10
316 580811,41 402341,72
317 580809,37 402406,06
318 580804,23 402426,59
319 580795,22 402439,12
320 580783,85 402449,51
321 580775,63 402448,92
322 580765,25 402443,90
323 580755,45 402445,20
324 580738,99 402452,45
325 580724,10 402464,20
326 580710,78 402479,87
327 580698,89 402491,81
328 580691,34 402551,46
329 580689,04 402561,17
330 580684,73 402573,32
331 580681,83 402598,81
332 580654,59 402608,93
333 580623,37 402623,22
334 580592,14 402646,51
335 580557,75 402677,73
336 580523,35 402711,59
337 580495,31 402745,46
338 580484,19 402762,39
_____________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
3 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
4 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_______________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 starodub łąkowy Angelica palustris i'Ostericum palustre)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1702

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026).
Data aktu: 02/09/2021
Data ogłoszenia: 16/09/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2021